över 7 000 intressanta karriären

Ingenjörer, merkonomer, sjukskötare, metallarbetare, ekonomer, restonomer eller andra nuvarande och kommande yrkesutbildade! Kommunsektorn har jobb för er. Vi är nästan en halv miljon anställda som bygger en fungerande vardag och välfärd för invånarna överallt i landet. Var femte förvärvsarbetande jobbar för kommunen.

Men vi har ett problem. Och här kommer du in i bilden. Under de närmaste åren går över hälften av oss i pension. Samtidigt kan vi erbjuda jobb för väldigt många. Också dig.


Vägar inom Finlands största flerbranschkoncern